Zásady ochrany osobních údajů

My, CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, Comp. Id. IČO: 243 17 489, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 196098, shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme určité typy informací o návštěvnících našich webových stránek a obchodu, našich zákaznících, včetně jejich zákonných zástupců (pokud je to relevantní), potenciálních zákaznících, účastnících našich soutěží, losování o ceny, propagačních akcí, průzkumů nebo událostí a osobách, které požádají o zasílání informací o našich produktech a službách. Tyto zásady uvádějí, jaké informace shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a jak je používáme. Používáním našich webových stránek nebo poskytnutím informací o vás nám dáváte souhlas se shromažďováním, zpracováním, uchováváním, sdílením a předáváním těchto informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Pro jaké účely shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme vaše osobní a jiné údaje?

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou všechny informace, které o vás získáme, shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a používány výhradně pro jeden nebo více z následujících účelů:

  • k poskytování motocyklů, produktů a služeb, které jste si objednali nebo o které jste požádali, ke zpracování a vyřízení vašich objednávek a k výkonu našich smluvních nebo zákonných práv a povinností, včetně záruk a záruk, fakturace a přepravy;
  • poskytnout vámi požadované informace nebo nabídky a odpovědět na vaše dotazy;
  • abychom vás v případě zájmu prověřili a kvalifikovali pro financování,
  • zlepšovat kvalitu našich webových stránek.

pro účely reklamy a poskytování a aktualizace novinek a informací o našich produktech, službách, soutěžích, losováních o ceny a propagačních akcích (pokud jste nám neřekli, že si nepřejete dostávat takové marketingové zprávy) a příležitostně pro účely průzkumů, analýz a průzkumu trhu;

 

Odkud o vás získáváme informace?

Své osobní a jiné údaje nám můžete poskytnout přímo nebo je můžeme shromažďovat, když nás přímo kontaktujete, obvykle prostřednictvím našich webových stránek, když si objednáte zboží, vznesete dotaz, kontaktujete nás s dotazem nebo připomínkou, zúčastníte se soutěže, propagační akce, průzkumu nebo události nebo navštívíte náš obchod. Informace můžeme získávat také od jiných autorizovaných prodejců Indian Motorcycle, Indian Motorcycle a jejích dceřiných a přidružených společností, vybraných obchodních partnerů a příležitostně od dalších třetích stran a tyto informace můžeme kombinovat s informacemi, které o vás již máme.

Věříme, že všechny informace o vás, včetně vašich osobních údajů, jsou přesné a pravdivé a že jste si vědomi svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Jaké informace o vás shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a používáme?

Můžeme shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat informace obsahující vaše jméno a kontaktní údaje, IP adresu, pohlaví, narozeniny, osobní zájmy a další informace, které nám dobrovolně poskytnete, objednávky a historii. Můžeme také shromažďovat informace o vašem používání těchto webových stránek, demografické a geografické informace, vaše zájmy a preference týkající se produktů a služeb, jakož i marketingové preference.

Prohlašujeme, že vaše osobní a jiné údaje shromažďujeme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení stanoveného účelu a zpracováváme je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

 

Přenášíme informace mezinárodně?

Některé třetí strany, s nimiž sdílíme vaše osobní a jiné údaje a kterým je poskytujeme, se nacházejí mimo Evropskou unii v zemích, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako naše země. Přijali jsme však opatření na ochranu takto předávaných informací, abychom zachovali úroveň ochrany.

 

S kým sdílíme vaše osobní a jiné údaje a komu je poskytujeme?

Vaše osobní a další údaje o vás můžeme sdílet a poskytovat:

  • poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby naším jménem, jako je většina poskytovatelů IT a poštovních služeb;
  • Naši obchodní partneři, jako jsou marketingové agentury nebo jiné strany, mají přístup k vašim údajům, pokud jejich služby povolíte kliknutím na dodatečné pole “SOUHLAS S POUŽITÍM ÚDAJŮ” v pokladním formuláři. Vaše osobní a další údaje o vás můžeme také sdílet s třetími stranami, včetně orgánů činných v trestním řízení a soudů, pro právní nebo regulační účely, v případě prodeje naší společnosti nebo za účelem prevence podvodů.

Kromě našich zaměstnanců musí zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích i zaměstnanci subjektů, se kterými sdílíme vaše osobní a jiné údaje, nebo jiné osoby, které zpracovávají vaše osobní a jiné údaje, a to i po ukončení pracovního nebo obdobného poměru.

 

Soubory cookie a sledovací technologie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie k poskytování reklamy na míru a k analýze trendů, správě stránek, sledování pohybu uživatelů a shromažďování širších demografických a geografických informací. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Jsou hojně využívány k tomu, aby webové stránky fungovaly nebo fungovaly efektivněji, a také k poskytování informací majitelům stránek. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout úpravou nastavení prohlížeče. Pokud však soubory cookie zakážete, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek. Další informace o souborech cookie, včetně informací o tom, jaké soubory cookie byly umístěny a jak je spravovat a mazat, naleznete na adrese: www.allaboutcookies.org.

Přístupem na naše webové stránky a jejich používáním souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašich zařízení a s přístupem k těmto souborům cookie nebo technologiím.

 

Odkazy třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za bezpečnost nebo soukromí jakýchkoli informací shromážděných na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky třetích stran, abyste pochopili, jak shromažďují, zpracovávají a používají informace o vás.

 

Děti

Bez souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme, nezpracováváme, neuchováváme a nepoužíváme žádné osobní a jiné údaje dětí mladších osmnácti let, pokud to není povoleno zákonem. Pokud je vám méně než 18 let, neposkytujte nám o sobě žádné informace, pokud vám to nepovolil váš rodič nebo opatrovník.

 

Jak můžete získat přístup k informacím, které o vás uchováváme?

Pokud chcete získat podrobnosti o informacích, které o vás uchováváme, pokud se vaše údaje změní nebo se domníváte, že jsou nesprávné či neúplné, pokud již nechcete dostávat propagační sdělení a marketingové zprávy nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese:

CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, Česká republika, promo@indianridersfest.eu

Pokud si nepřejete, aby Vaše osobní a jiné údaje o Vás byly evidovány ve smyslu těchto Zásad ochrany osobních údajů, stačí nám písemně sdělit, že s takovým zpracováním a evidencí osobních údajů nesouhlasíte, a v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, musíme Vaše osobní a jiné údaje o Vás odstranit z naší databáze, jakož i z databáze osob, kterým jsme Vaše osobní údaje poskytli nebo kterým jsme Vaše osobní a jiné údaje o Vás poskytli. Pokud tak i přes vaši písemnou žádost neučiníme, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme měnit a aktualizovat, aby odrážely veškeré změny ve způsobu, jakým o vás zpracováváme informace. V takovém případě zveřejníme revidované zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Aktualizace 1. září 2023